Askeri Düzeyde Kimlik Geliştirme

Verileri Her Yerden Güvenilir ve Güvenli Bir Şekilde Almak için

Intro

Birçok askeri sistem, çoklu donanım ve yazılım platformları ve arayüzleri, çok katmanlı güvenlik, çoklu güvenlik kimlik bilgileri ve şifreleri, çoklu iletişim protokolleri ve güvenlik bağlamı üzerinde "kimlik akışı" eksikliği gibi dijital güvenlik ve kimlik yönetimi sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı, askeri ajansın savunma bileşenleri ve dinamik ve ayrık bilgi işlem ortamları üzerinde kimlik, kimlik bilgisi ve erişim yönetimini merkezi bir şekilde izlemesine, yönetmesine, güvenli hale getirmesine ve denetlemesine olanak tanıyan bir kurumsal kimlik, kimlik bilgisi ve erişim yönetim yeteneğidir. PlusAuth CIAM, mevcut sistemlerin mevcut verimsizliklerini hafifletmeye yardımcı olur, yerinde veya bulutta hizmetlerle güçlü kimlik doğrulama sağlar ve rol tabanlı erişimle yetkilendirme sağlarken kullanıcıları ve kaynakları denetlemeye olanak tanır.

Savunma Kimlik ve Erişim Yönetimi (IdAM) Stratejisini Kullanın

Askeri Dijital Kimlik Yönetimi ile

Karmaşık siber ve fiziksel güvenlik tehditlerine ek olarak, herhangi bir Ordu, iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayan ve mevcut bilgi teknolojisi yeteneklerini uygun bir şekilde kullanarak elektronik hizmet teslimatını mümkün kılan bir şekilde misyon faaliyetlerini gerçekleştirebilme konusunda önemli zorluklarla karşılaşmaktadır. Modern bir kimlik ve erişim yönetimi, tüm operasyonel aşamalarda tüm organizasyon birimlerine geniş bir hizmet yelpazesi sağlama yeteneği sunar. PlusAuth, askeri ajansların savunma Kimlik ve Erişim Yönetimi (IdAM) stratejilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bu, ordunun üyeleri ve misyon ortakları veya hükümet kurumları, sivil toplum kuruluşları, endüstri ve genel halk gibi dijital varlıkların (cihazlar veya uygulamalar) kimliklerini yönetmelerini sağlayarak gerçekleşir ve bu varlıkların hem erişim talep eden bir varlık olarak hem de bir kaynak olarak işlev görebileceği bir ortamı destekler.

Kurumsal IdAM Hizmetleri Ortamı Oluşturun

Müşterek Dağıtılmış Taktik Operasyonlar İçin

Ortak operasyon stratejisi, dağıtılmış taktik operasyonlara izin verirken bir kurumsal Kimlik ve Erişim Yönetimi (IdAM) hizmet ortamına geçişi beraberinde getirir. Bu geçiş, koalisyon ve savunma dışı ortaklara güvenli erişimi artırır, aynı zamanda iç savunma operasyonlarını güçlendirir. Bir kurumsal IdAM hizmet ortamı birçok zorluğu, hem teknik hem de genel kaynak güvenliğini koruma açısından, beraberinde getirse de, iyi planlanmış ve uygulanmış bir erişim politikası yönetimi, bu hedeflere ulaşmanın anahtarı haline gelir. PlusAuth platformu, teknik zorlukları aşmak ve kurumsal düzeyde kimlik ve erişim yönetimi elde etmek için kapsamlı IdAM yetenekleri sunar. Özellikle federasyon kimlik yönetimi, kimlikleri ve ilişkili erişim ayrıcalıklarını otonom sınırlar arasında paylaşmayı mümkün kılar ve bir sistemde kimliği doğrulanmış kullanıcıların başka bir sistemde yeniden kimlik doğrulaması yapmadan güvenli ve sorunsuz bir şekilde onaylı oldukları bilgi/hizmetlere erişmelerine olanak tanır.

Güvenliği, Birlikte Çalışabilirliği ve Üretkenliği En Üst Düzeye Çıkarın

Görevi Başarıyla Tamamlamak İçin

Ulusal ve uluslararası görev ortaklarıyla etkileşim sağlama zorunluluğu, tüm yetkilendirilmiş kaynaklara kişi ve kişi olmayan varlıkların her yerden, her zaman ve yetkilendirilmiş herhangi bir cihazdan güvenli erişimini garanti etmeyi gerektirir. Modern bir savunma Kimlik ve Erişim Yönetimi (IdAM) sisteminin uygulanması, ortaklarla işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırarak federasyonel bilgi paylaşımı için ortak bir çerçeve ve standartlar sağlar. Farklı kurumsal sınırlar boyunca kullanıcı etkinliğini denetleme yeteneği sunar, bilgi erişimine daha güçlü kontrol sağlayarak bilgi riskini azaltır ve kimlik verilerini birleştirip güvenli hale getirerek kişisel verilerin daha iyi korunmasını sağlar. Otomatik hesap tahsisini ve çeşitli şifreleme tekniklerini içeren bir dizi güvenlik avantajı sunar. Ayrıca, savunma ajansı çalışanlarının operasyonel olmayan üslerden bile uygun bilgi yeteneklerine erişim sağlayarak daha çevik ve üretken bir işgücüne imkan tanır.

Siber Güvenlik Yeteneklerini Artırın
Tüm kimlik geçerlilik güven seviyelerinde bireysel ve organize saldırganların tehditini güvenilir uzaktan ağ kimlik doğrulama mekanizmaları ile azaltın.
Kimliklerin Güvenli Erişimini Sağlayın
Ordu personeli ve kişi olmayan varlıklar için güvenilir dijital kimlikler oluşturun, bu da Ordu kaynaklarına güvenli, sorunsuz kimlik doğrulama ve yetkilendirme imkanı sağlar.
Tek Bir Ölçeklenebilir Erişim Noktası Oluşturun
Birden fazla kanalda güvenlik, kimlik doğrulama ve yetkilendirme sağlayarak ölçeklenebilirlik için doğal olarak desteklenen tek bir erişim noktasından güvenilirliği artırın.
Tam Kontrol Sağlayın
Kullanıcı aktivitelerini sistemin üzerinde güvenilir bir şekilde denetleyin, kaydedin ve izleyin, aynı zamanda güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme sağlarken yanlış inkarları önleyin.
Kolaylık Sağlayın
Çeşitli kullanıcı türleri için giriş sürecini kolaylaştırarak kullanıcılara sanal kanallar üzerinden kolaylık, kontrol ve güvenlik sağlayın, aynı zamanda kullanıcı gizliliğini ve kimliğini koruyun.
Bakım Maliyetlerini Azaltın
Çeşitli kullanıcı hesaplarının bakımını azaltın, performansı optimize edin ve müşteriler için tek bir görünüm oluşturun. Güvenli işlemleri fiziksel ofislerden çevrimiçi olanlara taşıyarak kullanıcılara hizmet verin.