Vatandaşların Beklentilerini Karşılamak

Erişilebilir, Güvenli ve Hızlı Hizmetler Aracılığıyla

Intro

Federal, eyalet veya yerel hükümet kurumları, kolluk kuvveti kuruluşları veya eğitim kurumları, siber güvenliği büyük bir zorluk ve uzun zamandır beklenen dijital dönüşümün bir engeli olarak değerlendirir. Büyük kullanıcı nüfuslarını destekleme ve giderek artan hassas veri hacmini yönetme baskısı altındadırlar. PlusAuth, bu kurumlar için zorluklara doğrudan kimlik ve erişim yönetimi yetenekleri aracılığıyla çözüm sunarak vatandaşların dijital kaynaklara düzeyli erişimini düzenler. Merkezi veya dağınık olsun, hızlı, basit ve güvenli dijital hizmetler sunmalarını sağlar. Bu, mevcut uygulamalardaki vatandaş kimlik parçalanmasını ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve yeni hizmetlerin dağıtımı için maliyetleri azaltır.

İşgücü ve Vatandaş Verilerini Koruyun

Şeffaf Bir Şekilde

Vatandaşlara ve işletmelere şeffaf bir şekilde hizmet sunmak, aynı zamanda işlemler için güvenli bir kanalı sürdürmek, yönetim, izleme ve korunan kaynaklara erişimi yönetmeyi, denetlemeyi ve güvence altına almayı sağlayan araçları, politikaları ve sistemleri gerektirir. Teknolojik açıdan, temel altyapının güvence altına alınması, vatandaşların, işletmelerin ve hizmetlerin kimlik ve verilerini, aynı zamanda ajans çalışanlarının kimlik ve verilerini iç ve dış saldırganların ihlallerini önlemek için korumak için gereklidir. PlusAuth IAM paketi, birçok kullanıcının kimlik ve verilerini dinlenirken ve geçerken koruma zorluğunu hafifletir, ayrıcalıklı hesapları güvence altına alır ve tüm kullanıcı türleri için kaynaklara erişimi etkilemeden yönetir. Merkezi kimlik ve erişim yönetimi, kullanıcı kimlik bilgilerini ve erişimi koruma karmaşıklığını ve maliyetini azaltır ve çalışanların daha güvenli bir şekilde daha üretken olmalarına olanak tanır.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunu Hızlandırın

Maliyet Tasarrufu Sağlayarak

Yeni bir kimlik ve erişim yönetimi çözümünü mevcut sistemlere veya yeni olanlara entegre etmek, zaman ve para açısından oldukça maliyetli olabilir. Bu çözüm aynı zamanda kuruluşun ölçeklenebilirlik stratejilerini gerçekleştirmesinde bir engel olmamalıdır. Bu nedenle, doğru teknoloji, azaltılmış geliştirme, entegrasyon, dağıtım ve bakım maliyeti için ölçeklenebilir güvenli bir platform sağlamalıdır. PlusAuth'ın geliştirici odaklı ve yüksek ölçeklenebilir doğası, IT ekiplerine kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlevselliğini mevcut uygulamalara veya güvendiğiniz ortaklar tarafından içeride geliştirilen yeni uygulamalara kolayca ve hızlı bir şekilde entegre etme imkanı tanır. Kamu kuruluşunuz, PlusAuth IAM yeteneklerini kullanarak kamu hizmeti sunumunun kalitesi, kamu sektörünün verimliliği, kamu güveni ve çok düzeyli ve çok aktörlü yönetimle ilgili riskleri azaltmak için en iyi şekilde yararlanabilir.

Kamu Güvenini Güçlendirin

Güçlü Güvenlik ve Gizlilik Çerçevesi İle

Kamu güveni, kamu sektörünün dijital dönüşümünün temelinde hem bir itici güç hem de bu dönüşümün bir sonucu olarak bulunmaktadır. Ancak, vatandaş verilerinin yanlış ele alınması, devlete olan güveni erozyona uğratabilir ve sistemden elde edilen verilerin değerini azaltarak, gelirleri ve kişisel veri uygulamalarından kaynaklanan verimlilik kazançlarını tehdit edebilir. Bu riskleri hafifletmek için çözümlerin kalbinde, kullanıcı gizliliğini korumak için minimal miktarda bağlamlandırılmış veri kullanan kimlik doğrulama ve hizmet teslim sistemlerinin kurulması ve vatandaşlara verilerinin nasıl görüntülendiği ve erişildiği konusunda daha fazla denetim sağlanması bulunmaktadır. PlusAuth'ın modern IAM platformu, kamu değerini sunma ve vatandaş güvenini güçlendirme konusunda etkisini artırmaya yardımcı olabilir, aynı zamanda uyumluluğu koruyabilir.

IoT'yi Merkeze Taşıyın

Vatandaşlarla Daha İyi Etkileşim

Federal veya yerel hükümetler, akıllı şehir bağlamında gerçek, pratik ve etkili IoT uygulamaları aracılığıyla hizmetlerini güçlendiriyor. Bağlı cihazlardan toplanan kitle verilerini ve bunları kullanmak için altyapılarını kullanma konusunda önemli bir paya sahipler. Kendileri ile vatandaşlar arasında güven ve kamusal katılım yaratmak için güvenli ve etkileşimli dokunma noktaları tasarlamak, önemlidir. Ancak bu kamusal odaklı projelerin gerçekleştirilmesi, İnsanın Şeylerin Kimliği (IDoT) yönetiminin insan-cihaz, cihaz-cihaz ve/veya cihaz-hizmet/sistem arasında sıkı bir şekilde yönetilmesini ve ürün yaşam döngüsü boyunca kullanıcılar, cihazlar, API'lar, uygulamalar, hizmetler ve entegrasyonlar arasındaki etkileşimlerin güvenli bir şekilde sağlanmasını gerektirir. PlusAuth, çapraz alan kimlik yönetimi içeren ve insanların ve nesnelerin internetinin neredeyse tüm kimlik ve erişim yönetimi ihtiyaçlarını kapsayan etkili ve kolay bir IDoT yönetim çözümü sunar.

Kolay ve Güvenli Vatandaş Erişimi
Vatandaşlarınıza Tek Oturum (Single Sign-On) ile tüm hak kazandıkları kamu hizmetlerine kolayca erişim imkanı sunun ve Çoklu Faktör Kimlik Doğrulama ile daha güvende hissetmelerini sağlayın.
Dağıtım Esnekliği Getirin
Yeni, ölçeklenebilir uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi hızlı bir şekilde dağıtmak ve yönetmek için merkezi kimlik yönetiminden faydalanarak bulut veya mobil platformlarda avantaj elde edin.
Büyüdükçe Ölçeklendirin
Ölçülebilirliği destekleyen içsel bir güç arttırıcı ile kullanıcı, cihaz, hizmet ve kritik verilerin sürekli artan hacmine karşı yüksek ölçeklenebilirlik elde etme konusunda güven hissedin.
Gizlilik Desteği
FinTech ve Sigorta Teknolojisi (InsurTech) şirketlerinin finansal güvenlik standartlarına dayalı güvenilir API'larınızı tüketmelerine izin verin ve yeni iş fırsatlarına yönelik teknik engelleri kaldırın.
BT Maaliyetlerini Azaltın
Kısa süre içinde zamanın gerisine düşecek yeni kimlik çözümlerini aramak veya benimsemek için zihinsel ve mali olarak tükenmek yerine, birleşik, kendini yenileyen bir kimlik çözümü ile maliyetlerinizi azaltın.
Servis Kalitesini Arttırın
Verimli, güvenli ve uyumlu kamu hizmetleri için birbirinden habersiz silolardaki vatandaş verilerini depolayan ve yöneten parçalanmış dijital hizmetlerinizi birleştirmek için çok kanallı bir vatandaş kimlik yönetimi oluşturun.