Gelişmiş Sağlık Hizmetleri

PII ve ePHI'ye Hızlı, Uygun ve Güvenli Erişim ile

Intro

Sağlık sektörü günümüzde diğer sektörlerden daha fazla veri ihlali yaşamakta ve bir sağlık kuruluşunun karşılaştığı veri ihlali maliyeti oldukça yüksek olabilmektedir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastanın sağlık kayıtlarını uygun elektronik güvenlik önlemleri kullanarak korumak, sağlık bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve hackleme olaylarını, kazara bilgi sızıntılarını, kaybolan veya çalınan cihazları veya yetkisiz iç ve dış erişimi önlemek zorundadır. Aynı zamanda, düzenleyici taleplere sıkı bir şekilde uymak ve uygunluk göstermek gerekmektedir. PlusAuth platformu, Kişisel Tanımlanabilir Bilgi (PII) ve Elektronik Korunan Sağlık Bilgisi (ePHI) güvenliğini artırır, hasta ve üye deneyimini iyileştirir ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamada yardımcı olur.

Tutarlı ve Tek Hasta Profili Oluşturun

Tek Kaynaktan Güvenli Kimlik Yönetimi ile

Bir hastanın tıbbi yolculuğu kayıt süreciyle başlar ve zaman içinde sağlık hizmetleri, giyilebilir teknolojiler, elektronik ölçüm sistemleri ve uygulamalardan toplanan verilerle tıbbi geçmişi oluşur. Tek, tutarlı bir dijital hasta kaydı oluşturmak, sadece derinlemesine ve zamanında hasta takibine olanak tanımakla kalmaz, aynı zamanda hasta bilgilerine erişim kontrolü ve erişim izleme sağlayarak "nasıl, nerede, ne zaman ve kim" sorularının açıkça cevaplanmasını sağlar. PlusAuth kimlik yönetimi platformunun merkezi, çağdaş ve gelişmiş kimlik doğrulama ve erişim kontrol seçenekleri, hasta mahremiyetine saygı gösterir ve hastalara ve sağlık personeline verilerini riske atmadan yüksek kaliteli deneyimler sunarak izlenebilir sürekli güvenlik sağlar.

Düzenleyici Sorunlarını Ele Alın

Daha Az Çaba ve Kaygı ile

Veri gizliliği endişeleri özellikle finans ve sağlık sektörlerindeki şirketler için son derece önemli olup, bölgesel ve ülkesel düzenlemelere uygunluk sağlamak genellikle zorlu bir süreç olabilir. Ancak, uyumun güvenlikle eşit olmadığı her zaman akılda tutulmalıdır. Sağlık verilerini hedef alan suçlulara karşı dijital bir ortamı tamamen ve sürekli olarak korumak için, sağlık kuruluşları belirli uyum gereksinimlerinin ötesine geçen gelişmiş bir güvenlik programı oluşturmalı ve yönetmelik kuruluşları tarafından belirlenen HIPAA ve GDPR gibi belirli güvenlik ve gizlilik standartlarına uygunluğu sağlamak için kuruluşa özgü güvenlik programlarını kullanmalıdır. PlusAuth, sağlık kuruluşlarının hassas bilgilerini tehditlere karşı korumalarına yardımcı olur, hasta bilgilerinin kimler tarafından nasıl kullanıldığını, tüketildiğini ve sağlandığını kontrol eder ve HIPAA ve GDPR gibi düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenen belirli güvenlik ve gizlilik standartlarına uyumu sağlamak için kuruluşa özgü güvenlik programlarını kullanır.

Bağlantı Kurun ve İlgilenin

IoT Kimlik ve Güvenlik Yönetimi ile

Nesnelerin İnterneti (IoT), sağlık sektöründe birçok olanak sunmuştur. İnternete bağlı olan sıradan tıbbi cihazlar, değerli ek verileri toplayabilir, belirtiler ve eğilimler hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir, uzaktan bakımı mümkün kılabilir ve daha etkili tedaviler ile maliyet tasarrufu sağlayabilir. Ancak, IoT'nin getirdiği en önemli tehditlerden biri, veri güvenliği ve gizliliğidir. IoT cihazları gerçek zamanlı veri yakalar ve iletilir. Bu fırsatlardan yararlanırken olumsuz etkilerden kaçınmanın anahtarı, Nesnelerin Kimliği'nin (IDoT) ve karmaşık ilişkilerinin insan-cihaz, cihaz-cihaz ve/veya cihaz-hizmet/sistem düzlemlerinde yönetilmesi, hasta verilerini dinlenme ve iletimde güvence altına almak, bu cihazların API'ları ve hizmetleri güvenli bir şekilde tüketmesine izin vermekle mümkün kılınır ve bu da PlusAuth platformu ile mümkündür.

Hasta, Üye ve Personel Deneyiminde Reform Yapın

Merkezileştirilmiş Güvenlik ile

Dijital bir platformun tüm tarafları, hastalar ve sağlık kuruluşlarının üyeleri dahil, güvenli, sorunsuz ve sürtünmesiz bir erişim deneyimi arzular. Öte yandan, IT ekipleri, anında ortaya çıkan sorunları çözmek için hızlı çözüm olarak kullanılan giderek artan sayıda teknolojiyi desteklemek ve sürdürmek durumunda kalırlar. Ayrıca, sağlık uzmanları ve personeli, temel görevlerini başlatan daha fazla şifre ve güvenlik önlemi ile baş etmeye başlarlar. PlusAuth'ın merkezi kimlik yönetimi ve raporlama çözümü, tüm tarafların kimliklerini oluşturmayı, yönetmeyi ve güvence altına almayı, sağlık bilgilerine ve ilgili hizmetlere güvenli ve kapsamlı kullanıcı erişimi sağlamayı mümkün kılar. Bu, çoklu faktörlü kimlik doğrulama, oturum tabanlı güvenlik jetonları, onay işlevselliği, uçtan uca şifreleme ve anlık bildirim gibi gelişmiş güvenlik ve gizlilik bileşenleri tarafından desteklenir.

Tüm Tarafların Deneyimini İyileştirin
Hastalarınıza, üyelerinize ve personelinize birleştirilmiş sağlık profiline ve ilgili hizmetlere web ve mobil platformlarda güvenli erişim sunun, bu da gelişmiş güvenlik ve gizlilik bileşenleri tarafından desteklenir.
Daha İyi Bakım İçin IoT'yi Teşvik Edin
Uzaktan bakımı mümkün kılmak, daha etkili tedaviler sunmak ve maliyet tasarrufu sağlamak için IoT cihazları tarafından oluşturulan veri güvenliği ve gizlilik tehditlerini önleyin, aynı zamanda hasta verilerini dinlenme ve transfer sırasında güvende tutun.
Uyumlu Kalın
HIPAA ve GDPR gibi düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenen belirli güvenlik ve gizlilik standartlarını karşılayın ve açık standartlara dayalı CIAM özellikleri ile uyumu kolayca sürdürün.
IT Takımlarını Rahatlatın
IT takımlarınızın, IAM yönetimine takılmak yerine tüm taraflara birinci sınıf dijital sağlık hizmetleri sunmaya odaklanmasına izin verin, böylece zaman ve çaba tasarrufu sağlayın.
Birlik, Hız ve Verim Getirin
İlk kurulum ve sağlık kuruluşunuzun bir parçası olmadığı zamanlarda kimliğin devreden çıkartılmasına kadar iş akışınızın verimliliğini güçlendirin ve IT güvenliğinizi artırın.
InsurTech İşbirliklerini Hızlandırın
InsurTech firmalarının güvenilir API'larınızı tüketmelerine izin vererek birleşik hasta sağlık bilgilerini analiz etmelerini sağlayın ve üyeleriniz ve hastalarınız için kaliteli ve uygun maliyetli kapsama sağlamalarına yardımcı olun.