Aşağıdaki Şart ve Koşullarımızı Kontrol Edin

YASAL BİLGİ

PlusAuth Web Sitelerinin ve alt alan adlarının kullanımının bu kurala tabi olduğunu lütfen unutmayın.

Kabul Edilme Koşulları

PlusAuth (ya da “biz” ya da “bizim”) internet sitesi (“https://plusauth.com“) ve alt alan adları (“https://*.plusauth.com”) benzersiz kullanım koşullarına sahiptir. PlusAuth.com internet sitesi veya alt alan adları (“bu/site”, “bu Web sitesi” veya “PlusAuth Web sitesi”) kullanımınız, size bu Site kapsamında sunulan hizmetler ve/veya materyaller dahil olmak üzere aşağıdaki şartlara tabidir (şartlar). Bu Site üzerinden Yazılımı (bu içeride tanımlandığı gibi), Hizmetleri (bu içeride tanımlandığı gibi) ve/veya Materyalleri (bu içeride tanımlandığı gibi) eriştiğinizde, kullandığınızda veya kaydolduğunuzda, bu Şartları takip etmeyi ve bunlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. EĞER BU ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTEYİ KULLANMAYIN.

Hizmetlerin Tanımı

PlusAuth, size çeşitli kaynaklara, yazılım hizmetlerine, materyallere ve indirmelere, iş, eğitim ve teknik haberler ve bilgiler dahil (topluca “Hizmetler”) erişim sağlayabilir. Hizmetler, herhangi bir güncelleme ve geliştirmeye tabidir ve bu Şartlara tabidir.

Yazılımın Kullanımı
Bu Site’den indirilebilecek veya size başka türlü sağlanan herhangi bir yazılım ürünü veya ilgili materyal (“Yazılım”), PlusAuth ve/veya lisans verenlerinin (varsa) tescilli çalışmasıdır. Yazılımı ve ilişkili hizmetleri indirmek ve/veya kullanmak için PlusAuth abonesi olarak kayıt olmanız gerekebilir. Ayrıca, Yazılımı indirme ve/veya kullanma hakkınız, bu Şartlara ve Yazılım ile birlikte gelen veya içeren ilgili son kullanıcı lisans sözleşmesinin (“PlusAuth Lisans Sözleşmesi”) şartlarına tabi olacaktır. Bu Şartlara veya söz konusu PlusAuth Lisans Sözleşmesine uygun olmayan Yazılımın kullanımı, çoğaltılması veya yeniden dağıtılması yasaktır.
 
 
Materyallerin Kullanımı

Bu Site’den indirilebilecek veya size başka türlü sağlanan herhangi bir bilgi veya materyal (“Materyaller”), PlusAuth ve/veya lisans verenlerinin (varsa) tescilli çalışmasıdır. Materyalleri indirmek ve/veya kullanmak için bir PlusAuth abonesi olmanız gerekmekte ve orijinal Materyallerin veya Materyallerin kopyalarındaki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız gerekmektedir. Ayrıca, Materyalleri indirme ve/veya kullanma hakkınız, bu Şartlara tabi olacaktır. Bu Şartlara uygun olmayan Materyallerin kullanımı, çoğaltılması veya yeniden dağıtılması yasaktır.

Bu tür materyallerin kökenleri PlusAuth’a içsel veya dışsal olabilir. Üçüncü taraf Materyallerin güvenilir olduğuna inanılıyor olsa da, bu tür üçüncü taraf Materyaller PlusAuth tarafından tamamen veya kısmen doğrulanmamış, test edilmemiş veya doğrulanmamıştır. PlusAuth Web sitelerinde sağlanan tüm Materyaller, üçüncü taraflardan gelen herhangi bir malzeme dahil olmak üzere “olduğu gibi” sunulmaktadır ve PlusAuth, doğruluğu, geçerliliği veya doğruluğu konusunda açık veya zımni iddialarda bulunmaz. PlusAuth ve lisans verenleri, bu Materyallerin kullanımı, bu kullanımdan kaynaklanabilecek sonuçlar veya bu Materyallere güvenerek verilen kararların sonuçları konusunda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ayrıca, PlusAuth Web sitelerinden yapılan bazı indirmeler üçüncü taraf yazılım içerebilir. Yazılım indirmesi, PlusAuth ve kullanıcı arasındaki Yazılım Lisans Sözleşmesi şartlarına tabidir. PlusAuth, yazılımın uygun, güvenli, etkili veya verimli çalışacağına dair hiçbir iddia, temsil veya garanti yapmaz. PlusAuth, web sitelerinden yazılım indirilmesinden kaynaklanabilecek, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcının donanımının, yazılımının, ağının veya sistemlerinin zarar görmesi, veri kaybı, uygulama hatası, yedekleme hataları veya bağlantı, güvenlik, uyumluluk, işlevsellik veya verimlilikle ilgili sorunlar konusunda herhangi bir sorumluluk reddeder.

KULLANIMIN SINIRLANDIRILMASI

Haklar ve Kısıtlamalar

Eğer Şartlar ve/veya PlusAuth Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmemişse, Hizmetler ve Materyaller kişisel ve ticari olmayan kullanımınız içindir. Önceki cümledeki herhangi bir şeye aykırı olmaksızın, eğer bir PlusAuth Lisans Sözleşmesi uyarınca herhangi bir Yazılımı edindiniz ve PlusAuth tarafından Site’nin PlusAuth Müşteri Sipariş Yönetimi bölümüne erişim hakkı verildiyse, Site’nin Müşteri Sipariş Yönetimi bölümünde sunulan Hizmetleri ve/veya Materyalleri sadece Yazılım lisansınıza ilişkin iç iş amaçlarınız için kullanabilirsiniz.

Materyalleri kullanılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz, iletilmez, görüntülenemez, gerçekleştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, lisans verilemez, türetilmiş çalışmalar oluşturulamaz, transfer edilemez veya Hizmetler veya Materyaller aracılığıyla elde edilen bilgi, ürün veya hizmetleri satamazsınız. Bu Şartlardan herhangi birini ihlal ederseniz, bu Site’yi kullanma yetkiniz otomatik olarak sona erer ve hemen Site’den edindiğiniz herhangi bir materyali (Site üzerinden talep edilen Materyaller dahil olmak üzere) imha etmelisiniz (PlusAuth tarafından e-posta veya posta yoluyla gönderilen Materyaller dahil).

Site Güncellemeleri ve/veya Değişiklikleri

Hizmetler ve/veya Materyaller teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. Şartlar ve/veya PlusAuth Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, Hizmetler, Yazılım ve/veya Materyaller herhangi bir zamanda bildirim yapılmaksızın güncellenebilir, değiştirilebilir veya silinebilir.

Gizlilik

Site üzerinden PlusAuth ve tedarikçilerinin, teknik, sözleşmeye dayalı, ürün, program, fiyatlandırma, pazarlama ve diğer değerli bilgileri içeren, makul bir şekilde gizli olduğunu anlayabileceğiniz belirli gizli bilgilere doğrudan erişim elde edebilirsiniz (“Gizli Bilgi”). Gizli Bilgiyi sıkı gizlilik içinde tutmalısınız. Gizli Bilginin başlığı PlusAuth ve tedarikçileri ile kalır. Gizli Bilgilere ilişkin yükümlülükleriniz, açıklamanın yapıldığı tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle devam eder. Şartların veya PlusAuth’ın yazılı talebi üzerine, Gizli Bilgiyi kullanmayı bırakmalı ve iade etmelisiniz veya yok etmelisiniz.

Gizlilik hükmü, Gizli Bilgilerin şu durumlar haricinde uygulanmaz: (a) Gizli Bilgiyi PlusAuth’tan almadan önce sizin tarafınızdan sahip olunan, gizliliğini koruma yükümlülüğü olmadan; (b) Gizli Bilgi, sizden kaynaklanmayan bir nedenle genel olarak bilinen veya herhangi bir ihlal olmadan kamuoyuna açıklanmışsa veya başka bir şekilde Şartlara aykırı olmadan; (c) Gizli Bilgiyi size ifşa etme hakkına sahip olan üçüncü bir taraftan elde ettiyseniz, gizliliği koruma yükümlülüğü olmadan; (d) Gizli Bilgiyi bağımsız olarak, Gizli Bilgi kullanılmadan ve buna erişimi olan kişilerin katılımı olmaksızın geliştirdiyseniz; veya (e) Bir mahkeme veya başka bir devlet organının geçerli bir emrine veya yasaya göre aksi gerektiği takdirde, Gizli Bilgiyi açıklama yükümlülüğü olmaksızın, ancak önceden uygun bir bildirimle PlusAuth’a itiraz etme fırsatı tanınmışsa.

Gizlilik Politikası

Lütfen bilgi toplama ve kullanımıyla ilgili açıklamalar için Gizlilik Politikası‘na bakınız. Site’yi kullanarak, verilerinizin işlenmesine ve Gizlilik Politikamıza onay vermiş oluyorsunuz.

Kullanıcı Bilgileri

Bu siteyi kullanırken, kayıt sırasında kendinizle ilgili doğru ve eksiksiz bilgi sağlama (“Verileriniz”) ve Verilerinizi güncel tutma konusunda sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini tamamen korumaktan sorumlusunuz. Ayrıca, hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden ve hesapla ilgili diğer herhangi bir işlemden tamamen sorumlusunuz. Tek taraflı takdirimize bağlı olarak, kayıt sırasında yanlış veya eksik bilgi veren kullanıcıların hesaplarını veya erişim haklarını sonlandırabiliriz. Bize sağladığınız bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için adımlar atma hakkına sahip olduğumuzu kabul edersiniz. Hesabınızla ilgili yanıltıcı veya yanıltıcı bilgiler kullanamazsınız, başkalarının adı veya itibarı üzerinde ticaret yapamazsınız ve PlusAuth, uygunsuz veya yasa dışı olarak değerlendirdiği veya başka şekilde PlusAuth’ı üçüncü tarafların iddialarına maruz bırakabilecek bilgileri değiştirme veya kaldırma hakkına sahiptir. Bilgilerinizin, hesabınızın veya diğer güvenlik ihlallerinin yetkisiz kullanımlarını derhal PlusAuth’a bildirmelisiniz. PlusAuth, sizin tarafınızdan gerçekleştirilen herhangi bir eylem veya ihmal nedeniyle herhangi bir türdeki zarardan sorumlu olmayacaktır.

Güvenlik ve Ağ İhlalleri Yok

Yazılımı, Hizmetleri, Malzemeleri veya Site’yi kullanarak hiçbir ağın, bilgisayarın veya iletişim sisteminin güvenliğini veya bütünlüğünü ihlal etmek amacıyla erişim sağlayamaz veya kullanamazsınız. Bu, sınırlama olmaksızın, yukarıdakilerden herhangi birine yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak veya elde etmek, bir sistemin veya güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerinin zafiyetini sınamak veya taramak, veri veya trafik yakalamak ve TCP-IP paket başlıklarını, e-posta başlıklarını veya mesajın kökenini veya rotasını tanımlayan herhangi bir bölümü sahtelemek de dahil olmak üzere, içerir. Yazılımı, Hizmetleri, Malzemeleri veya Site’yi, izinleri olmadan kullanıcılarla, ana bilgisayarlarla veya ağlarla ağ bağlantıları kurmak veya kurmaya çalışmak amacıyla da kullanamazsınız. Bu, sınırlama olmaksızın, izinleri olmadan iletişim kurma izniniz olmadan izlemek veya taramak veya sistem üzerinde etkisi olan veya sistemi bozan bir sistem üzerinde gezinme veya tarama, hizmet reddi saldırıları, bir sistemi kasıtlı olarak müdahale etmek, bir sistem üzerindeki yükü aşırı yüklemek için kasıtlı bir girişim de dahil olmak üzere, posta bombalama, haber bombalama, yayın saldırıları veya sınırlamalar yerleştiren bir sistem üzerindeki herhangi bir kullanım sınırlamasını önlemek amacıyla bir sistem üzerinde açık proxy’ler, açık posta ileticileri veya açık yinelemeli etki alanı adı sunucuları gibi ağ hizmetlerini çalıştırmak ve sistem üzerindeki herhangi bir kullanım sınırlamasından kaçınmak için manuel veya elektronik araçları kullanmak da dahil olmak üzere, içerir. Şüphelendiğimiz herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal ettiğine inandığımız bir etkinliği uygun kanun uygulayıcı yetkililere, düzenleyicilere veya diğer uygun üçüncü taraflara bildirebiliriz. Raporlamamız, uygulanabilir yasalara uyum sağlamak için gerekli gördüğümüz ölçüde gizli bilgilerin açıklanmasını içerebilir. Ayrıca, bu Şartların ihlaliyle ilgili olarak soruşturmaya ve yasal işlemi desteklemek amacıyla ilgili kanun uygulama kurumlarıyla, düzenleyicilerle veya diğer uygun üçüncü taraflarla işbirliği yapabiliriz.

Kullanıcı İletişimleri

Hizmetler, e-posta hizmetleri, duyuru tahtası hizmetleri, sohbet alanları, haber grupları ve diğerlerini içeren iletişim olanağınızı sağlamak üzere tasarlanmış e-posta hizmetleri, duyuru tahtası hizmetleri, sohbet alanları, haber grupları ve diğer forumları içerebilir (“İletişim Hizmetleri”). Bu Site’yi kullanarak uygunsuz, edebe aykırı veya itiraz edilebilir içeriğe maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. İletişim Hizmetlerini yalnızca uygun ve gerektiğinde İletişim Hizmeti ile ilgili olan mesajları ve malzemeleri göndermek, almak ve iletmek amacıyla kullanmayı kabul edersiniz. İletişim Hizmetini, uygunsuz, edebe aykırı veya itiraz edilebilir içerik dağıtmak, yayınlamak, göndermek veya kolaylaştırmak, istenmeyen toplu e-posta gönderimleri, promosyonlar, reklamcılık veya talepleri içeren (örneğin “spam”), ticari reklamcılık ve bilgi verici duyurular dahil olmak üzere kullanmayacaksınız. İlgili alanları ve İletişim Hizmeti içeriğini izlemek veya gözden geçirmek konusunda herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacak. Herhangi bir İletişim Hizmeti içeriği ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz olmayacak, telif hakkı, iftira, gizlilik, açıklık veya başka türlü yasalar kapsamında ortaya çıkan. Topluluk standartlarını ihlal ettiğini düşündüğümüz bu Site’ye gönderilen herhangi bir materyal, PlusAuth’un tek görüşüne göre kaldırılacak ve gönderenin hesabı, PlusAuth’un takdirine bağlı olarak iptal edilebilir veya askıya alınabilir. Yalnızca açıklık ve uzunluk amacıyla, yukarıda belirtilen standartları karşılayan herhangi bir materyal, sadece açıklık ve uzunluk amacıyla PlusAuth tarafından düzenlenebilir.

 
 
 
PlusAuth’a Sağlanan Malzemeler veya Site’de Yayınlanan Malzemeler

PlusAuth, PlusAuth’a sağladığınız malzemelerin (geri bildirim ve öneriler dahil) veya herhangi bir Hizmet veya ilgili hizmet için genel halk tarafından gözden geçirilmek üzere yayınlanan, yüklenen, giriş yapılan veya sunulan malzemelerin sahipliğini iddia etmez. Bununla birlikte, Gönderiminiz (“Gönderi” ve toplu olarak “Gönderimler”) olarak yayınladığınızda, PlusAuth, bağlı şirketleri ve gerekli alt lisans sahiplerine, işletmeleriyle ilgili olarak (sınırlama olmaksızın tüm PlusAuth Hizmetleri) bağlantılı olarak Gönderinizle ilgili olarak dünya genelinde kullanma izni veriyorsunuz; kopyalamak, dağıtmak, iletmek, kamuoyuna göstermek, kamuoyuna sunmak, çoğaltmak, düzenlemek, çevirmek ve biçimlendirmek; Gönderinizle ilgili olarak adınızı yayınlama hakkı; ve bu hakları Hizmetlerin veya Hizmetlerin sağlayıcılarına devretme hakkı.

Bu hükümlerde belirtilen şekilde kullanımınızla ilgili olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. PlusAuth, sağladığınız herhangi bir Gönderiyi yayınlama veya kullanma yükümlülüğünde değildir ve PlusAuth, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Gönderiyi istediği zaman kaldırabilir. Bir Gönderi yayınladığınızda, bu Şartlarda tanımlanan haklara sahip olduğunuzu ve Şartlara uygun olarak Gönderilerinizi sağlama, yayınlama, yükleme, giriş yapma veya sunma yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Ayrıca, sunduğunuz bilgilerin gizli olmadığını beyan edersiniz.

Üçüncü Taraf Web Siteleri veya İçerik Bağlantıları

Bu Site’deki üçüncü taraf web sitelerine veya içerik bağlantılarına yalnızca size bir kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir. Bu bağlantıları kullanırsanız, bu Site’yi terk edersiniz. Bu üçüncü taraf siteleri incelemedik ve bunları kontrol etmiyoruz ve bu sitelerin veya içeriklerinin herhangi birini kontrol etmiyoruz ve sorumlu değiliz. Onları onaylamıyoruz veya bunlar hakkında herhangi bir temsilde bulunmuyoruz, veya bunlar aracılığıyla elde edilebilecek bilgi, yazılım veya diğer ürünler, çekilişler veya malzemeler hakkında herhangi bir temsilde bulunmuyoruz.

Bu Site’ye bağlı olan üçüncü taraf sitelerine erişmeye karar verirseniz veya PlusAuth’un Sitesi üzerinden bağlantılar aracılığıyla sunulan üçüncü taraflar tarafından sunulan herhangi bir çekilişe veya yarışmaya katılmaya karar verirseniz, bunu tamamen kendi riskiniz altında yaparsınız.

Ödemeler, Vergiler ve İadeler

Servis ve/veya Yazılım satın alarak, ilgili Servis veya Yazılım için belirtilen aylık abonelik ücretlerini ödemeyi kabul edersiniz. Ödemeler, bir Servise ve/veya Yazılıma kaydolduğunuz ilk gün itibariyle başlar ve kaydolurken belirtilen aylık bir dönemi kapsar. Tek ödeme yöntemi geçerli bir kredi kartı ile yapılan ödemelerdir. Aylık aboneliğiniz satın alma fiyatı üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. Aboneliğinizi bir sonraki ay için otomatik olarak faturalandırılmadan önce iptal edebilirsiniz. Bir sonraki ayın ücretinde bir değişiklik olması durumunda, kayıt sırasında belirttiğiniz e-posta adresine gönderilen bir mesaj ile bilgilendirileceksiniz. Bir şarjdan önce aboneliği iptal etmek istediğinizi veya otomatik yenilemeyi istemediğinizi bildirmezseniz, aboneliğiniz otomatik olarak yenilenecek ve bize (uygulanabilir yasa tarafından gerektirilmedikçe size bildirim yapılmayacak) o zaman geçerli olan abonelik fiyatını ve herhangi bir vergiyi toplama yetkisi vereceksiniz.

Aylık aboneliklerinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Aylık aboneliğiniz için ödenen veya ödenecek olan tüm miktarlar iade edilemez, iptal edilemez ve kredi olarak kullanılamaz. PlusAuth, hizmetleri ve yazılımları abonelik süreniz boyunca size sunmak için ticari olarak makul çaba harcayacaktır. İnternet üzerinden Hizmetlerin ve Yazılımların desteklenen en son sürümüne erişim sağlayacağız. Hizmet veya Yazılım, Web sitesi veya diğerleri, bakım, yükseltme veya onarımlar için PlusAuth veya üçüncü taraf barındırma sağlayıcısı tarafından geçici olarak kullanılamaz veya kesilebilir olduğu durumlar olabileceğini kabul edersiniz. PlusAuth, böyle bir kesintiyi mümkün olan en aza indirmek için makul adımları atacaktır ancak hizmet veya yazılım aboneliğinizin süresi boyunca iki ardışık takvim günü boyunca %99.0’dan aşağı bir Hizmet Kullanılabilirlik Arızası yaşanırsa, bu durumu takip eden on (10) gün içinde yazılı bildirim alındıktan sonra aboneliğinizi etkilenen Hizmet veya Yazılım’ın sona erme tarihinden itibaren on (10) gün içinde sona erdirebilir ve etkilenen Hizmet veya Yazılım’ın sona erme tarihinden itibaren kalan abonelik süresine ilişkin olarak kredi kartınıza önceden ödenmiş olan miktarın pro-ratalı bir iadesini alırsınız. Ancak, zaman zaman, dolandırıcılık, iade kötüye kullanımı veya PlusAuth’a karşı ilgili bir karşı iddia hakkını sağlayan diğer manipülatif davranışlara dair kanıtlar bulunursa, iade talebini reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Hizmet ve/veya Yazılımın yapılandırmaları ve fiyatları her zaman değişebilir ve PlusAuth her zaman yapılandırmaları, ücretleri, fiyatları ve teklifleri değiştirme hakkına sahiptir, ancak bir abonelik süresi boyunca size uygulanacak bir fiyat değişikliği yapılamaz ve yalnızca PlusAuth ve siz abonelik süresinin uzatılması, yükseltilmesi veya yenilenmesi konusunda anlaştıktan sonra geçerli olacaktır. Eğer bir PlusAuth bildirimini veya fatura ekini aldıktan sonra yazılı itirazda bulunmazsanız, bu tür değişikliklere onay vermiş olursunuz. Tüm fiyatlar, siparişinize ilişkin olarak PlusAuth veya sizin tarafınızdan herhangi bir vergi, harç, levy veya ücret ya da diğer benzeri masraflar tarafından PlusAuth veya sizin üzerinize konulan tüm vergi, harç, levye veya ücretlerden (PlusAuth’ın geliri üzerine konulan vergiler hariç) muaf olunmadıkça, bunları ödemekle yükümlüsünüz, teslimat yerine ilişkin uygun bir yeniden satış veya muafiyet sertifikası sağlamamışsanız. Kanunlarda bir değişiklik olması durumunda, bu, PlusAuth’ın Hizmet ve/veya Yazılım teslim maliyetlerinde artışa neden olan ve PlusAuth’ın bu artışı ileriye dönük olarak fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu bir durumu ifade eder ve PlusAuth, bu artışa uygun olarak ve geriye dönük olarak fiyatlarını artırma hakkına sahiptir.

Tazminat

Üçüncü bir tarafın talebi veya talebi üzerine, PlusAuth ve bağlı şirketleri, iştirakleri, hissedarları, yöneticileri, direktörleri, acenteleri, lisans verenleri, tedarikçileri, ittifak üyeleri, diğer ortakları, çalışanları ve temsilcilerini, Gönderinizden kaynaklanan, Site’ye bağlanma veya kullanma (işvereniniz adına kullanım dahil), Şartlar’a aykırı davranışınız veya başka birinin haklarını ihlal etmeniz nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir talebe veya talebe karşı savunma yapmayı ve PlusAuth’ı zararsız tutmayı kabul edersiniz.

Yetki ve Yer

Bu şartlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili bir anlaşmazlık durumunda, dava Türkiye’nin Ankara şehrindeki hükümet mahkemesinde açılmalıdır.

Vazgeçme

PlusAuth’ın Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması veya uygulamaması, böyle bir hakkın veya hükmün feragat edildiği anlamına gelmez. Yetkili bir mahkeme, Şartların herhangi bir hükmünü geçersiz bulursa, taraflar, mahkemenin, hükmün yürürlüğe girmemesi durumunda tarafların niyetlerini yansıtmaya çalışması gerektiği konusunda anlaşır, ve Şartların diğer hükümleri tam kuvvet ve etkileriyle devam eder. Hizmetlerin veya Şartların kullanımına ilişkin herhangi bir iddia veya dava, böyle bir iddia veya davanın ortaya çıktığı veya ortaya çıkmasına neden olan olaydan itibaren bir (1) yıl içinde açılmalıdır, aksi takdirde kalıcı olarak engellenir. Bununla birlikte, bu siteden indirilen herhangi bir yazılım, ayrı bir şekilde PlusAuth Lisans Anlaşması tarafından yönetilir.

Genel

PlusAuth, bu şartları herhangi bir zamanda önceden bildirim yapmaksızın bu gönderiyi güncelleyerek herhangi bir zamanda güncelleyebilir. Sizden bağlayıcı oldukları için zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmelisiniz. Gizlilik politikamızla ilgili yorumlarınız veya sorularınız varsa, lütfen bize ulaşın. Herhangi bir sorunu en iyi çabamızla çözeceğiz.

UYARI — GARANTİ

YAZILIM, ANCAK VARSA, YALNIZCA PLUSAUTH LİSANS ANLAŞMASI ŞARTLARINA UYGUN OLARAK GARANTİLİDİR. PLUSAUTH LİSANS ANLAŞMASI ÜZERİNDE AÇIKÇA GARANTİ VERİLMEDİKÇE, BU SİTEDE SUNULAN TÜM YAZILIMLAR, MATERYALLER VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” TEMELİNDE SAĞLANIR. PLUSAUTH, KENDİ ADINA VE KURULUŞLARI VE İLGİLİ LİSANS SAHİPLERİ (VARSA) VE TEDARİKÇİLERİ ADINA, SATILABİLİRLİK, BAŞLIK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE FİKRİ MÜLKİYET İHLALİ HARİÇ, HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ZIMNİ KOŞUL, TEMSİL VE GARANTİYİ REDDEDER. UYGULANABİLİR KANUN, ZIMNİ GARANTİLERİN DIŞLANMASINA YA DA SINIRLANMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA YA DA DIŞLAMA SİZİ KAPSAMAYABİLİR. NE PLUSAUTH, NE DE KURULUŞLARI VE İLGİLİ LİSANS SAHİPLERİ (VARSA) VE TEDARİKÇİLERİ, HERHANGİ BİR MATERYAL VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, TAMAMLILIĞINI VE KALİTESİNİ GARANTİ ETMEZ.

UYARI — GARANTİ

UYGULANABİLİR KANUN TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE, PLUSAUTH, KURULUŞLARI VE İLGİLİ LİSANS SAHİPLERİ (VARSA), VEYA TEDARİKÇİLERİ, BU SİTEDE BELİRTİLEN DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAFLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, SONUÇLAR, CEZAİ VEYA ÖRNEK DAVRANIŞLARDAN SORUMLU OLMAZ, BU DAHİL OLMAK ÜZERE, KAYBEDİLEN KAZANÇLARDAN, KAYBEDİLEN VERİLERDEN YA DA İŞ KESİNTİSİNDEN KAYNAKLANAN HASARLAR, BU SİTENİN KULLANIMI, KULLANAMAMA İHTİMALİ VEYA BU SİTENİN BAĞLANTILI OLDUĞU HERHANGİ BİR WEB SİTESİ, VEYA TÜM BU SİTELERDE BULUNAN YAZILIM, MATERYAL VE HİZMETLERİN KULLANIMININ SONUÇLARINDAN KAYNAKLANAN, GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR HUKUKİ KURAM TEMELİNDE VE BU HASARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMAMIŞ OLSALAR BİLE. BU SİTENİN MATERYALLERİNİN, YAZILIMININ VEYA HİZMETLERİNİN KULLANIMI SONUCUNDA EKİPMANIN YA DA VERİNİN SERVİS, ONARIM YA DA DÜZELTME İHTİYACINI DOĞURURSA, BÜTÜN MAALİYETLERİ KENDİNİZ ÜSTLENİRSİNİZ. UYGULANABİLİR KANUN, TESADÜFİ VEYA SONUÇSAL HASARLARIN DIŞLANMASINA YA DA SINIRLANMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA YA DA DIŞLAMA SİZİ KAPSAMAYABİLİR.